Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond

uddeler penge for 10. gang 26.okt. 2018

Årets Tema:

Nye initiativer med sang og/eller dans der kan styrke samvær og give livsglæde

Fællessang og dans er to af de aktiviteter, der bliver sat fokus på, når den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond deler penge ud i 2018.

Man bliver i godt humør af at synge og danse, det påvirker både det fysiske og det mentale. Humør, glæde og fællesskab, det er vigtige ting i livet, og det vil vi gerne være med til at fremme.

Sang og dans - to aktiviteter der kan udfolde sig på mange måder.

  • Går du med en drøm om at danne et sangkor i grundejerforeningen

  • Kunne du tænke dig at lave en dansemaraton i din by eller

  • Lave en aften med fællessang og dans i forsamlingshuset, på et ældrecenter eller i idrætshallen

Så er muligheden her nu. Kun fantasien sætter grænserne.

Ansøgning

Pengene kan søges af foreninger og institutioner –  og kan bruges til en enkelt event eller til oprettelse af en permanent aktivitet.

For at søge penge fra Den Nordslesvigske kvindeforenings Fond skal du

  • Udfylde dette  Ansøgningsskema – andet tages ikke i betragtning

  • Returnere ansøgningen inden den 15.7.2018

  • Være bosat i Sønderjylland

 

Når du har søgt og er blevet tildelt et beløb:

  • Vil du få besked senest i slutningen af september

  • Pengene vil blive uddelt ved en lille festlig begivenhed ved personligt fremmøde på Folkehjem i Aabenraa fredag den 26. oktober 2018

 

Hvis du intet har hørt senest den 25. september, er du ikke kommet i betragtning

Uddelinger

Fondens formål

Fondens formål er at støtte almenvelgørende formål, hovedsagelig i det gamle Sønderjyllands Amt og omfatter både børn, unge og voksne. Formuen er skabt her gennem 100 års frivilligt kvindearbejde, og her skal pengene igen gøre godt.

© Webdesign: BS