Foto: Rømø, Leif Tuxen

Ansøgningsfristen for modtagelse af ansøgninger til Fonden er udløbet den 30. juni 2022

 

Temaet for årets uddeling af fondsmidler er:

Oplevelser og aktiviteter i det fri - støtte
det gode liv og rammer for stærke fællesskaber

Fonden prioriterer i år oplevelser og aktiviteter i det fri - f.eks. i det åbne land, i skoven, andre grønne områder, langs kysten, mulighederne er uendelige.

Hvad kan der søges til?
Aktiviteter og projekter, der styrker lokale foreningers formålsbestemte arbejde som frivillige, der direkte understøtter foreningernes daglige virke og løbende arbejde.

Der kan ikke ydes støtte til:
Lønninger internt i foreningen
Faste driftsmæssige udgifter, såsom husleje
Personligt/individuelt ejet udstyr
Udgifter afholdt inden ansøgningstidspunktet og allerede udførte projekter
Aktiviteter uden for Sønderjylland

Hvordan søger man?
Ansøgningsskema findes på www.nordslesvigskekvindeforening.dk og ansøgningsfristen er den 30.06.2022.

 

Bestyrelsen

 

Sociale formål

Fonden vil dele penge ud en gang årligt, og kronerne går til sociale  formål i det tidligere Sønderjyllands Amt. Formuen er skabt af 100 års frivilligt kvindearbejde her og skal derfor bruges i Sønderjylland.