Foto: Rømø, Leif Tuxen

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond dannes

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond er dannet efter salget af foreningens bygninger – Rønshoved skolehjem og Rømø Kur og Rekreation - samt et par fonde som lå til grund for disse institutioner, og som med tiden var blevet for små til at give afkast.

Fondens formål er at støtte almen velgørende formål, hovedsagelig i det tidligere Sønderjyllands Amt.

Den Nordslesvigske Kvindeforening drev Rømø Kur og Rekreation, men måtte efter flere år med underskud, grundet faldende antal brugere både selvbetalere og som rekreation efter sygehusophold gennem det offentlige, lukke stedet ved udgangen af 2006. Bygningerne blev solgt, og det samme blev Rønshoved Skolehjem som også var ejet af foreningen.

Foreningen stod herefter med en stor kapital og ønskede at skabe en fond. Efter et par års arbejde er Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond nu en realitet. Fonden vil uddele midler hvert år uge 43, og afholdt den første uddeling fredag den 23.10.2009 på Folkehjem i Aabenraa.