Foto: Rømø, Leif Tuxen

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond uddelte penge for 7. gang i 2015. Vi har nu i alt uddelt 173 portioner på i alt 2.928.000 kr.

Folkehjem i Aabenraa var igen rammen for uddelingen, som foregik i den smukke Billedsal, og der blev uddelt 360.000 kr. til 22 forskellige modtagere.

Temaet for årets uddeling var ”Aktiviteter der giver livsglæde for sårbare børn og unge”. Vi har ikke tidligere rettet temaet kun mod børn og unge, men vi er meget opmærksomme på hvor stort behovet er. Vi kan se på de ansøgninger vi modtager, at der er rigtig mange organisationer og foreninger der yder en meget stor indsats på dette område. Derfor er det en meget stor glæde at kunne bidrage til dette arbejde med kontante beløb.

Formanden Rita Jespersen byder velkommen til modtagere og gæster.

Modtagere 2015:

Sct. Georgsgilderne, Haderslev 10.000 kr.
Røde Kors familienetværk, Haderslev 10.000 kr.
Red Barnet, lokalafd. Haderslev 30.000 kr.
Haderslev Krisecenter 10.000 kr.
Den boligsociale helhedsplan SydByen, Haderslev 15.000 kr.
Lions Sophies Kilde, Haderslev 10.000 kr.
Dansk Blindesamfund Sønderjylland, Haderslev 10.000 kr.
Sønderborg Kvinde- & Krisecenter 30.000 kr.
Kræftens Bekæmpelse Sønderborg 20.000 kr.
Ventilen, Sønderborg    5.000 kr.
Landsforeningen for spiseforstyrrelser, Sønderborg 20.000 kr.
Ungdommens Røde Kors, Broager 10.000 kr.
ADHD foreningen, Sønderborg 20.000 kr.
Broen, Tønder 15.000 kr.
Røde Kors frivillige flygtningearbejde, Tønder 25.000 kr.
Klosteret, Tønder 25.000 kr.
Røde Kors, Rødekro afd. 10.000 kr.
Røde Kors, Aabenraa afd. 15.000 kr.
Red Barnet, lokalafd. Aabenraa 30.000 kr.
Aabenraa Krisecenter, Aabenraa 15.000 kr.
Aabenraa Skiklub, Aabenraa 10.000 kr.
Sct. Georgsgilderne, Aabenraa 15.000 kr.