Foto: Rømø, Leif Tuxen

Fotos uddelinger 2018

Aabenraa Kommune:

1 Sct. Georgsgilderne i Aabenraa får 10.000 kr
De vil bruge pengene til et projekt, som skal formidle sang og kultur til unge, der mangler forbilleder.

 

2 Det er hjerneskade foreningen Aabenraa-Tønder. De får 10.000 kr
De vil lave sangaftner. Det har vist sig, at hjerneskadede kan synge, selvom de har svært ved at tale.

 

3. Aabenraa Selvhjælp får 10.000 kr
De vil gennem sang få livsglæden frem. Det er målrette ensomme voksne og frivillige.

 

4. Kirsebærhavens aktivitetscenter  får  5000 kr
De vil styrke samværet med sang – musik og dans for aktivitetscentrets medlemmer. Det er for alle 60+ og førtidspensionister.

 

5. Kirketoftens Ældrecenters venner i Løjt Kirkeby får 5000 kr
Formålet er at skabe glæde og adspredelse gennem sang og musik for beboerne på ældrecentret.

 

6. Blå Oase Aabenraa får 8000 kr
Værestedet har dannet et sangkor og de vil arbejde på at få flere medlemmer med, da der er mange gevinster ved at synge i kor.

 

7. Kollund Forsamlingshus får 10.000 kr
De savner et klaver til deres sangaftner. De har gennem vinteren 6 sangaftner, hvor der i gennemsnit kommer 80 deltagere – klaveret skal også bruges af andre, der bruger forsamlingshuset.

 

8. Birkelunds venner, som er fra Birkelund Pleje- og Ældrecenter i Padborg. De får 5000 kr Pengene skal bruges til sang og musik til dans, når der er fællesspisning.

 

Vejen Kommune:

9. Eftermiddagshøjskole, Sønder Hygum får 5000 kr til hyggeeftermiddage med sang og musik

 

10. Aktivitetsudvalget Nørrevang, Skodborg får 5000 kr  til musikere, så der kan komme liv i aktiviteterne.  Det er hovedsagelig ensomme ældre, der deltager.

 

Sønderborg Kommune:

11. Ældre hjælper ældre, Augustenborg De får 15.000 kr til musik og dans til deres sammenkomst.

 

12. Kværs Friskole får 10.000 kr til musikinstrumenter, så eleverne ad den vej kan skabe fællesskaber på tværs af aldersgrænser.

 

13.Broager nationale udvalg, Broager får 5000 kr til afstemningsfest med fællessang

.

Tønder Kommune:

14. Richtens plejecenter og får 5000 kr til erindringsdans sammen med
15. Richtens plejecenters venner
, som også får 5000 kr til afdansningsbal.

 

16. Sing`n swing rytmisk kor, Skærbæk får 10.000 kr til sangevent i Brøns maskinimport – det er flere  kor der mødes og synger.

 

17. Aktive Kvinder, Tønder får 10.000 kr til et musikarrangement.

 

18. Aktivitetshuset SEA, Skærbæk får 10.000 kr til en glad danseaften  – det er for alle danseglade pensionister.

 

19. Frivillig gruppen der hjælper indvandrere i Toftlund får 10.000  til sang- og danseaktiviteter med national kulturel oprindelse.

 

20. Foreningen Emanuel, Skærbæk får 10.000 kr til at synge solen ned sammen med lokale beboere og turister.

 

21. SIND, Tønder lokalforening får 7500 kr til fællessang for psykiatribrugere.

 

22. Ballum Idrætsforening, Ballum får 7000 kr til flere sangbøger, som bruges af alle seniorer i Ballum.

 

23. Leos plejecenters  vennekreds får 10.000 til sangeftermiddage. Det er både for beboere, pårørende, personale og frivillige – og her er også plads til en svingom…

 

24. Multistedet 15+, Tønder - er et sted for unge med særlig behov får 5000 kr til sang og danseaktiviteter.

 

25. Møgeltønder Forsamlingshus får 5000 kr til forskellige aktiviteter i forbindelse med hundredårsdagen for 11.11.1918.

 

26. Aktive Timer, Skærbæk får 10.000 til dans for parkinsonramte.

 

27. Tønder medborgerhus får 12.500 kr til køb af sangbøger.

 

Haderslev  Kommune:

28.Haderslev sangakademi får 10.000 kr til fremme af den folkelige fællessang. Det er til arrangementer med titlen ”Haderslev Synger”.

 

29. Røde kors, Gram afdeling. De får 10.000 kr til at ”Holde fast i Livsgnisten”. Det er for demensramte, hvor der er mulighed for sang, musik og social samvær.

 

30. Hjerneskadeforeningen, Haderslev får 10.000 kr. Pengene skal gå til sang og musik for senhjerneskadede og deres pårørende.

 

31. Dansk Blindesamfund, Vojens – for hele Sønderjylland får 10.000 kr til hjælp til at give alle synshandicappede en uforglemmelig oplevelse med et dansearrangement på Holbøl Landbohjem .

 

32. Bevtoft Borgerforening får 10.000 kr til et sangarrangement med højskolesangbogen i forsamlingshuset.

 

33. Interessegruppe for  udviklingshæmmede får 5000 kr til Kirke for udviklingshæmmede og livsglædens dag