Foto: Rømø, Leif Tuxen

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond har delt 100.000 kr. ud

 
Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond har besluttet, at der ikke uddeles fondsmidler i efteråret under festlige former på Folkehjem i Aabenraa i lighed med tidligere år, men at der bliver tildelt et beløb til henholdsvis Rønshoved Skolehjem og Julemærkehjemmet Fjordmark på hver 50.000 kr.
Årets tema er: Oplevelser til børn, for at fremme sammenholdet og styrke deres kendskab til kulturen.
Uddelingen foregik på Julemærkehjemmet Fjordmark, hvor børnene ved samme lejlighed viste rundt på Julemærkehjemmet.
Forstander Lasse Dalsgaard, Julemærkehjemmet Fjordmark modtog et beløb på 50.000 kr. til at få etableret et stort gyngestativ med 5 gynger.
Institutionsleder Tina Mechlenborg van Ewijk, Rønshoved Skolehjem modtog et beløb på 50.000 kr. Beløbet vil gå til døgnbørnene til en udflugt i efterårsferien, opleve spændende attraktioner og seværdigheder, og børnenes forældre inviteres til at have en dag sammen med børnene og personalet
Den Nordslesvigske Kvindeforening Fond er dannet af de penge der kom ind, ved salget af Rømø Kur og Rekreation og bygningerne ved Rønshoved Skolehjem.
Fondskapitalen er i dag på 11,35 millioner kr., og det er afkastet, fonden kan uddele hvert år. Der er blevet uddelt fondsmidler for i alt 4.068.000 kr. siden år 2009, og bestyrelsens mål er fortsat at uddele fondsmidler mange år frem.
Fondens formål er at støtte almenvelgørende formål, hovedsagelig i det gamle Sønderjyllands Amt.
Efter uddelingen blev der afholdt Generalforsamling. Oven på en corona-aflysning i 2020 og i foråret 2021 kunne bestyrelsen endelig afholde generalforsamling.
Henriette Jessen var på valg i år 2020 og valgte at stoppe som medlem og formand, og i stedet er suppleant Meta Hissel indtrådt i bestyrelsen. Henriette Jessen har været formand siden 2016, og forud været sekretær i mange år.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand, Pia Festersen
Næstformand, Tine Wollesen
Kasserer, Kirsten Nissen
Sekretær, Hanne Schmidt
Bestyrelsesmedlem Bitten Lind
Bestyrelsesmedlem Annelise Dall
Bestyrelsesmedlem Meta Hissel 
Fondsmedlem Anette Jensen
 
For yderligere oplysninger henvises til Kvindeforeningens hjemmeside: www.nordslesvigskekvindeforening.dk
Vedlagt privatfoto.

dnk uddeling 2021 fjordmark