Foto: Rømø, Leif Tuxen

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond

uddelte penge for 9. gang 27. okt. 2017

Der blev delt 165.000 kr. ud til børn og unge der  skal ud og røre sig, finde gode legekammerater og måske prøve nogle helt nye motionsformer.


Fra uddelingen fredag den 27. oktober 2017 på Folkehjem i Åbenrå

Fra  Haderslev har Mogens Jensen, Haderslev Handicap Idrætsforbund  modtaget 5000 kr. til at starte et hold med floorball. Sct. Georgs Gilderne har modtaget 10.000 kr. til en aktivitetslejr  for børn, Den Kristne Friskoles aktivitetsforening har modtaget  10.000 kr. til et rekreativt område ved skolen, hvor man skal kunne lege og røre sig, og Gram Sundhedscenter  har fået 15.000 k.r til Sjov Motion.

Aller sogns Ungdoms –og Borgerforening har fået 20.000 kr. til at få flere børn i bevægelse. Et projekt hvor børnene skal præsenteres for mange forskellige former for idræt.

Af de øvrige modtagere har – fra  Åbenrå  -  Børns Voksenvenner fået 15.000 kr til aktiviteter til de børn der står på venteliste til en god voksenven. Sct. Georgs Gilderne har fået 10.000 kr til aktiviteter på en børnelejr og Røde Kors i Rødekro har fået 10.000 kr til en børnelejr for udsatte børn.

I Tønder har Motel Højer fået 10.000 kr. til at skabe fællesskaber og netværk for børn og deres familier. De laver projekter i samarbejde med foreninger, så deltagerne kan opleve at foreninger  kan bruges til  noget konstruktivt. Tønder spejderne DDS får 5000 kr til nogle åbenhus arrangementer, så børnene kan se hvor sjovt spejderliv kan være. Aktiv Fritid får 20.000 kr til nogle af deres brugere, som selv skal på instruktør kursus. En slags hjælp til selv hjælp. Multistedet +5 får 10.000 kr til aktiviteter for sårbare unge, og FDF Tønder får 5000 kr til at starte et FDF-Drum Band.

I Sønderborg Kommune får Kværs – Tørsbøl Borgerforening 15.000 kr til en forhindringsbane for byens og omegnens børn og Sønderborg Roklub får 5000 kr til et træningstilbud til nogle skoleelever.

 

  Modtager Kommune

Beløb    

1 Floorball, Haderslev Haderslev 5.000 kr
2 Sct. Georgs Gilderne, Haderslev Haderslev 10.000 kr
3 Had. Kr. Friskoles aktivitetsforening Haderslev 10.000 kr
4 Gram Sundhedscenter Haderslev 15.000 kr
5 Kværs-Tørsbøl Borgerforening Sønderborg 15.000 kr
6 Sønderborg Roklub Sønderborg 5.000 kr
7 Motel Højer Tønder 10.000 kr
8 Tønder spejderne DDS Tønder  5.000 kr
9 Aktiv fritid Tønder Tønder  20.000 kr
10 Multistedet 5+ Tønder  10.000 kr
11 FDF Tønder Tønder 5.000 kr
12 Aller sogns Ungdoms -og borgerforening Kolding 5.000 kr
13 Børns Voksenvenner Åbenrå 15.000 kr
14 Røde Kors, Rødekro Åbenrå 10.000 kr
15 Sct. Georgs Gilderne, Åbenrå Åbenrå 10.000 kr