Foto: Rømø, Leif Tuxen

Modtagere
Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond 2014

Solvej Laugesen modtager for LEV, Haderslev. 40.000 kr.
Miniferie for udviklingshæmmede i København 2-3 dage, for at se julepyntet Tivoli.

 

Bent Larsen modtager for Dansk Røde Kors, Vojens. 25.000 kr.
Sommerlejr for ca. 70 børn på Kongeådalens Efterskole i Lintrup

 

Mogens Jensen modtager for HHI forening for dem med særlige behov, Haderslev 7.000 kr.
Kom ud og oplev Danmark på bustur. Ca. 40 unge med særlige behov

 

Frederik Knudsen modtager for Dansk Blindesamfund, Sønderjylland 10.000 kr.
Storbyferie, en tur til Berlin for 40-50 deltagere med tog

 

Sanne Paulsen modtager for Dansk Folkehjælp, Haderslev 10.000 kr.
Kreative aktiviteter og ferieophold for enlige forsørgere med børn for 28 forældre, 60 børn og 10 hjælpere

 

Gunnar Andsager modtager for Ungdommens Røde Kors, Broager 20.000 kr.
Ferielejr for ca. 20 7-13 årige børn der har specielt behov

 

Lars Andersen modtager for SIND, Sønderborg 10.000 kr.
Sommerhøjskole med livsglæde-skabende aktiviteter for deltagere i gruppen "På-vej-ud" for 4 unge eller voksne

 

Lilly Mogensen modtager for Nyreforeningen Sønderjylland, Sønderborg 15.000 kr.
Ferie for mindrebemidlede dialysepatienter hvor der er mulighed For dialyse

 

Britt Gaarn-Larsen modtager for Kirkens Korshær, Sønderborg 30.000 kr.
Ferietur med socialt samvær, forkælelse, kulturelle input for brugere af varmestuen hvor de mest udsatte borgere kommer

 

Lis Brydebøl modtager for Dansk Røde Kors flygtningearbejde, Tønder 20.000 kr.
Sommerferielejr for flygtningefamilier for ca. 130 personer for både børn og forældre

 

Anne Hvidbjerg modtager for SIND, Tønder 12.000 kr.
3-4 dages bustur i Danmark for ca. 25 psykisk sårbare, det giver sociale kompetencer og øget netværk

 

Lisa Iversen modtager for Aabenraa Selvhjælp 30.000 kr.
4 dages tur for gruppe der gør en stor indsats i cafeen Hjerterum, der er et sted for ensomme svagtstillede brugere og hvor der produceres ting til salg

 

Karen Marie Bondesen modtager for Dansk Røde Kors, Rødekro 15.000 kr.
Ferielejr for børn 7-18 år hvor de får mange oplevelser og knytter venskabsbånd

 

Janus Hybschmann og Lotte Birk Thomsen modtager for Aabenraa Skiklub 15.000 kr.
Skitur for børn med fysiske og psykiske handicap og med familier og med deltagelse af i alt 70 personer

 

Kirsten modtager for Aabenraa Krisecenter 15.000 kr.
Ferie for 2 mødre med 4 børn for at få et løft efter overstået krisetid

 

 

Kristie Kaspersen modtager for Hjerneskadeforeningen Aabenraa/Tønder 15.000 kr.
Ferietur til Nørrevorupør for medlemmer der har brug for et netværk, når livet er drejet i en uventet retning

 

Ilse Rosgaard modtager for Sct. Georgs Gilderne, Aabenraa 10.000 kr.
Børnelejr på Barsø. For børn fra udsatte familier der ellers ikke kan komme på ferie. I alt 27 børn kan deltage

 

Gitte Jarlnæs modtager for Dansk Røde Kors, Aabenraa 15.000 kr.
En glad dag for flygtninge, indvandrere og danske familier, med leg og fællesspisning. Ca. 25 familier

 

Anne Grethe Stork modtager for Den Blå Oase, Aabenraa 36.000 kr.
Ferieophold i Sommerhus for ca. 20 brugere der har brug for et løft fra en trist og ensom hverdag.