Foto: Rømø, Leif Tuxen

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond

uddelte penge for 10. gang 26. okt. 2018

Der blev uddelt fondsmidler til nye initiativer med sang og/eller dans,
der kan styrke samvær og give livsglæde

Modtagere fra Åbenrå kommune

Modtagere fra Vejen Kommune

Modtagere fra Sønderborg

Modtagere fra Tønder kommune

Modtagere fra Haderslev Kommune

Aabenraa

1. Sct Georgs Gilderne i Aabenraa får 10.000 kr.
    De vil bruge pengene til et projekt som skal formidle sang og kultur til unge der mangler forbilleder

2. Hjerneskadeforeningen Aabenraa-Tønder . De får 10.000 kr
    De vil lave sangaftner. Det har vist sig at hjerneskadede kan synge, selvom de har svært ved at tale

3. Aabenraa Selvhjælp får 10.000 kr
   De vil gennem sang få livsglæden frem. Det er målrette ensomme voksne og frivillige.

4. Kirsebærhavens aktivitetscenter får 5000 kr
   De vil styrke samværet med sang – musik og dans for aktivitetscentrets medlemmer. Det er for alle 60+ og førtidspensionister

5. Kirketoftens ældrecenter, Løjt Kirkeby får 5000 kr
   Formålet er at skabe glæde og adspredelse gennem sang og musik for beboerne på ældrecentret

6. Den Blaa Oase får 8000 kr
   Værestedet har dannet et sangkor og de vil arbejde på at få flere medlemmer med,
   da der er mange gevinster ved at synge i kor.

7. Forsamlingshuset Kollundhus i Kollund får 10.000 kr
   De savner et klaver til deres sangaftner.
   De har gennem vinteren 6 sangaftner, hvor der i gennemsnit kommer 80 deltagere
   – klaveret skal også bruges af andre der bruger forsamlingshuset.

8. Birkelunds venner, som er fra Birkelund Pleje og ældre center i Padborg. De får 5000 kr
    Pengene skal bruges til sang og musik til dans, når der er fællesspisning.

 

Vejen

9. Eftermiddagshøjskole, Sønder Hygum får 5000 kr til hygge eftermiddage med sang og musik

10. Aktivitetsudvalget Nørrevang, Skodborg får 5000 kr  til musikere, så der kan komme liv i aktiviteterne.
     Det er hovedsagelig ensomme ældre, der deltager.

 

Sønderborg

11. Ældre hjælper ældre, Augustenborg. De får 15.000 kr til musik og dans til deres sammenkomst

12. Kværs Friskole får 10.000 kr til musikinstrumenter,
     så eleverne ad den vej kan skabe fællesskaber på tværs af aldersgrænser

13. Broager nationale udvalg, Broager får 5000 kr til afstemningsfest med fællessang

 

Tønder

14. Richtens plejecenter får 5000 kr til erindringsdans sammen med

15. Richtens plejecenters venner, som også får 5000 kr til afdansningsbal

16. Sing`n and swing rytmisk kor, Skærbæk får 10.000 kr til
     sangevent i Brøns maskinimport – det er flere  kor der mødes og synger

17. Aktive Kvinder, Tønder får 10.000 kr til et musikarrangement

18. Aktivitetshuset SEA, Skærbæk får 10.000 kr til en glad danseaften
   – det er for alle danseglade pensionister

19. Frivillig gruppen der hjælper indvandrere i Toftlund får 10.000
     til sang og danse aktiviteter med national kulturel oprindelse

20. Foreningen Emanuel, Skærbæk får 10.000 kr til at synge solen ned sammen med lokale beboere og turister

21. SIND, Tønder lokalforening får 7500 kr til fællessang for psykiatribrugere.

22. Ballum Idrætsforening, Ballum får 7000 kr til flere sangbøger som bruges af alle seniorer i Ballum

23. Leos plejecenters vennekreds får 10.000  til sangeftermiddage.
      Det er både for beboere, pårørende, personale og frivillige – og her er også plads til en svingom…

24. Multistedet 15+, Tønder - er et sted for unge med særlig behov får 5000 kr til sang og danseaktiviteter

25. Møgeltønder Forsamlingshus får 5000 kr til forskellige aktiviteter i forbindelse med hundredårsdagen for 11.11. 1918

26.  Aktive Timer, Skærbæk får 10.000 til dans for parkinsonramte

27. Tønder medborgerhus får 12.500 kr til køb af sangbøger

 

Haderslev :

28. Haderslev sangakademi får 10.000 kr til fremme af den folkelige fællessang.
    Det er til arrangementer med titlen ”Haderslev Synger”

29. Røde kors, Gram afdeling. De får 10.000 kr til at ”Holde fast i Livsgnisten”.
     Det er for demensramte, hvor der er mulighed for sang, musik og social samvær.

30. Hjerneskadeforeningen, Haderslev får 10.000 kr.
     Pengene skal gå til sang og musik for senhjerneskadede og deres pårørende

31. Dansk Blindesamfund, Vojens – for hele Sønderjylland får 10.000 kr
     til hjælp til at give  alle synshandicappede en uforglemmelig oplevelse
     med et dansearrangement på Holbøl Landbohjem .

32. Bevtoft Borgerforening får 10.000 kr
     til et sangarrangement med højskolesangbogen i forsamlingshuset.

33. Interessegruppen for udviklingshæmmede får 5000 kr
     til Kirke for udviklingshæmmede og livsglædens dag