Foto: Rømø, Leif Tuxen

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond

uddelte penge for 15 gang.

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond har delt 400.000 kr. ud til bæredygtige grønne initiativer, der fremmer trivsel og fællesskaber

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond har uddelt fondsmidler fredag den 22. september på Folkehjem i Aabenraa. Fonden er dannet af de penge der kom ind ved salget af Rømø Kur og Rekreation og bygningerne ved Rønshoved Skolehjem.

Penge fra salg af de 2 bygninger har siden givet Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond mulighed for at uddele penge til frivillige foreninger, og hvert år beslutter fondsbestyrelsen et tema ud fra aktuelle emner, begivenhed, aktivitet m.m.

24 foreninger/organisationer, fik tildelt et beløb.

De fik støtte:

Red Barnet, Haderslev Afdeling (Ud af Krigens Skygge)
10.000 kr. til Fællesskaber og ny viden om bæredygtighed gennem grønne aktiviteter.

LEV Haderslev
25.000 kr. til plantekasser til krydderurter – styrke oplevelsen fra jord til bord for beboere i bofællesskaber for mennesker med særlige behov.

Emmerlev Sogns Forsamlingshus
20.000 kr. til afholdelse af Grøn Foodfestival i 2½ dage til næste byfest.

Lions Club Sophies Kilde Haderslev
25.000 kr. til projektet Stop Madspild - hjælpe social udsatte – Foreningen Ringgaard Hjælper Dig.

Multistedet 15+
10.000 kr. til Undgå madspild, med fokus på økologi – projekt for unge i alderen 15+ der har brug for et fristed.

Aktivitetsudvalget Nørrevang
10.000 kr. til socialt samvær og en køretur ud i det grønne - og indkøb af sangbøger når de samles til fredagshygge.

Fole Friskoles Venner
20.000 kr. til projektet mere biodiversitet og brugervenlig aktivitet i skolehaven.

Foreningen Venner af Rømøs natur
30.000 kr. til rydning af hedeareal for invasive arter, så heden kan overleve.

FDF Mellerup Centret
15.000 kr. til etablering af overdækket raftehus til opbevaring af rafter - Recycling af byggematerialer.

Bovlund Teaterforening
15.000 kr. til genbrug af kulisser, rekvisitter og kostumer i forbindelse med afholdelse af Friluftsspil på Bovlund Friluftsscene "Nærmest lykkelig".

Skovbærparkens Aktivitetsklub, Haderslev
10.000 kr. til vejledning fra Provas vedr. affaldssortering for beboere i Skovbærparken.

Ensted Spejderhuse
10.000 kr. til støtte til nyt tag på bålhytte – et samlingspunkt for mange begivenheder for sognets beboere.

Den selvejende institution fonden Tønnisgård
12.000 kr. til Up cyckling af havfald - genstande, der kan genbruges i en eller anden form.

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter
12.000 kr. til FødevareBanken/Stop madspild – projekt for kvinder, bidrage til fælles ansvar, fællesskab og øget bevidsthed om madforbrug og stop madspildsprincippet.

Sozialdienst Nordschleswig
15.000 kr. til sansehave i Haus Quickborn – fremme ro, jordforbindelse og trivsel for husets brugere.

Borgerforeningen Tranen
15.000 kr. til projektet højere biodiversitet i og omkring Møgeltønder – flere blomster på udvalgte områder.

Vodder Sogns Lokalråd
25.000 kr. til Aktivitetspark - Samlingspunkt for sognets beboere – bordbænkesæt, affaldsbeholder samt beplantning på fodboldbanen.

Genner Lokalråd
15.000 kr. til sansehave - dele fællesskab - lytte/snuse/mærke/nyde naturen i et stille område.

Tønder Andelsboligforening afdeling 1
25.000 kr. til projektet samarbejde på tværs af folkeslag - opsamling og sortering af affald.

Mødrehjælpen Haderslev Lokalafdeling
10.000 kr. til projektet Den rullende Kagemand - en fødselsdag for familie m.m. Mødrehjælpen sørger for kage m.m. og en gave (genbrug).

Toftlund Udviklingsråd
21.000 kr. til opførelse af scene/åben hytte som supplement til de øvrige faciliteter ved Kælkebakken.

Vennekredsen Toftegården
20.000 kr. til etablering af biohave hvor beboerne hele året for glæde af blomster ude som inde.

KFUM Spejderne i Ravsted
15.000 kr. til beplantning omkring spejderhytten, herunder bålplads, nye shelter og brændeskur.

Opstart af systue i Toftlund
15.000 kr. til aktiviteter for unge piger, som har flygtningestatus og de unges danske venner – omsyning af tøj fra genbrugsbutik, nytænkning m.m.

Efter uddelingen blev der budt på kaffe/te og kage og der var god stemning og livlig snak fra start til slut blandt fondsmodtagerne og medlemmer af Den Nordslesvigske Kvindeforening, selv om deltagerne ikke kendte hinanden på forhånd.

3 fondsmodtager fra sidste år sluttede dagen af med at fortælle om deres projekter.

Visby Lokalråd fik tildelt 25.000 kr. Lena Styrk og Alice Øvlisen Brun fortalte om tilblivelse af Multipladsen, - et aktivt og uformelt mødested. Multipladsen blev indviet den 5. august 2023 og borgerne i Visby har samlet mere end 2 millioner kr. sammen.

Agerskov Ungdomsforening fik tildelt 25.000 kr. Per Gruelund Sørensen og Helle Graversgaard Hansen fortalte om Mødestedet, der har til formål at samle byens borgere til idræt og socialt samvær i byens midte ved Agerskov Hallen og folkeskolen. Der er desuden bygget en padelbane, der giver muligheder for aktiviteter for alle aldre.

Kælkebakkens venner/Toftlund Udviklingsråd gik tildelt 25.000 kr. Gunnar Juhl og Jakob Engsig-Karup fortalte, at Kælkebakken er et stort grønt område midt i Toftlund, som gennem mange år uden pleje var forvandlet til et stort kæmpe krat. I 2021 gik frivillige sammen om at forvandle området til en grøn oase, hvor hele familien kan være aktive sammen.