Foto: Rømø, Leif Tuxen

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond

uddelte penge for 14 gang.

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond har delt 300.000 kr. ud

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond har uddelt fondsmidler fredag den 30. september under festlige former på Folkehjem i Aabenraa. Fonden er dannet af de penge der kom ind, ved salget af Rømø Kur og Rekreation og bygningerne ved Rønshoved Skolehjem, og det er afkastet, fonden kan uddele hvert år.

Årets tema er: Oplevelser og aktiviteter i det fri – støtte det gode liv og rammer for stærke fællesskaber.

Efter uddelingen blev der tid til kaffe og kage og hyggesnak med fondsmodtagerne og medlemmer af Den Nordslesvigske Kvindeforening.

Modtagerne fra sidste år og i år sluttede dagen af med at fortælle om deres projekter.

Rønshoved Skolehjem (nu Rønshoved) fik tildelt 50.000 kr. i år 2001, og afdelingsleder Eva Nissen fortalte om døgnbørnene der har været på tur til Århus i efterårsferien, hvor de oplevede spændende attraktioner og seværdigheder, og børnenes forældre blev inviteret til at have en hel dag sammen med børnene og personalet. En stor begivenhed for hele gruppen, som ofte ikke har været langt hjemmefra og oplevet en storby.

Forretningsfører Karsten Gram, Foreningen De Danske Børneinstitutioner fortalte om renoveringen af Naldtanglejren, herunder aktiviteten ”Tusindfryd” – det maritime sted i børnehøjde – tæt på strand og vand.

Bestyrelsesformand Anne Egsgaard, Agerskov Friplejehjem Møllevangen fortalte om tilblivelse af Livshaven, som blev indviet den 23.06.2022. Beboerne og den lokale befolkning har glæde af Livshaven.

Elise Schorup, Red Barnet Haderslev Afdeling (Ud af Krigens Skytte) fortalte om familieoplevelsesklub og aktiviteter for børn og unge og deres forældre med flygtningebaggrund.

Tak til de frivillige der har tid og overskud i hverdagen, som vil give en hånd med til at give oplevelser ud over det sædvanlige til andre og ikke mindst sig selv. Plads til udfoldelser og aktiviteter, og dermed løfter i fællesskabet.

26 foreninger/organisationer fik tildelt et beløb, som er følgende:

IMG 2952 gavekort

 

IMG 2843 gavekort 1IMG 2838 bøgerIMG 2841 spejdere

IMG 2844 gæster

Forening/organisation

Formål

Beløb

 

 

Haderslev Kommune

 

 

LEV Haderslev

Udflugt til Tirpitz med frokost i det fri - skabe venskaber på tværs

og hjælpe ensomme med at komme ud

10.000 kr.

Et Rart Sted At Være

Udflugt til Frøslevlejren skabe fællesskabsfølelse for socialt udsatte

og ensomme

10.000 kr.

Kirke for udviklingshæmmede

Udendørs gudstjeneste for Udviklingshæmmede med fterfølgende spisning

10.000 kr.

Vennekredsen Plejecenter Kong Frederik IX

Sangbøger til brug ved sangeftermiddage for beboere, der ikke har

mulighed for at deltage i arrangementer uden for centret

10.000 kr.

Haderslev Krisecenter

Bæredygtig naturbaseret pædagogik
Etablering af sansehave og kolonihave i Haderslev

10.000 kr.

Sundhedscenter Vojens

Aktiviteter for at modvirke ensomhed 60+ enlige mænd som er enlige i dagligdagen

10.000 kr.

Middag på Tværs

Grilltur og gåtur i Dyrehaven 
Aktiviteter for flygtningefamilie, der bor i Haderslev

5.000 kr.

Red Barnet

(Ud af Krigens Skygge)

En dag i det grønne med læring og leg – Aktiviteter for børn og unge med flygtningebaggrund og deres forældre

15.000 kr.

Hjernesagen i Haderslev og Tønder

Køre- og gåtur i natur med kaffe og mad

10.000 kr.

 

 

 Sønderborg Kommune

 

 

Kor 92 Sundeved

Indkøb af 30 højskolesangbøger

8.000 kr.

Mødrehjælpen lokalforening Sønderborg

Aktiviteter til udfordrende børnefamilier

Krabbefiskeri, Orienteringsløb, Juletur m.m

7.000 kr.

Nyreforeningen Sønderjylland

Tur ud i marsken - formålet er af give medlemmerne adspredelse

15.000 kr.

KFUM Spejderne Høruphav

Vær spejder for en dag - et opstartsarrangement

Familieløb og forskellige spejderopgaver

7.000 kr.

 

 

Tønder Kommune

 

 

Emmerlev sogns forsamlingshus

Grill og hygge - samle byen til hyggelige arrangementer

Skt.hans bål, affaldsindsamling, børnearrangementer og

forskønnelse af landsby

10.000 kr.

Bredebro og omegns jagtforening

Efterårs Camp

Henvendelse til unge fra 13 – 18 år- 3 dage i naturen

15.000 kr.

Visby Lokalråd

Multipladsen - et aktivt og uformelt mødested

 -

25.000 kr.